Soms gaat je leven over rozen maar het kan ook zijn dat je leven niet gaat zoals je zou willen; je voelt je niet 100%, je functioneert in het dagelijks leven niet optimaal of je kampt met problemen die niet van puur lichamelijke aard zijn. Dan kan je baat hebben bij het inschakelen van coaching of therapie. Klachten waarbij Vita kan ondersteunen zijn onder andere: 

 

 • depressie & neerslachtigheid
 • spanning & stress
 • angst & paniek
 • dwanggedachten & dwanghandelingen
 • relatieproblemen
 • concentratieproblemen
 • rouwverwerking
 • verslaving
 • piekeren
 • slaap problemen
 • sociale problemen
 • opvoedingsproblemen
 • zingevingproblemen

 

Wat kan Vita voor jou betekenen?

Samen kunnen we kijken waar het probleem vandaan komt en vooral hoe we het probleem kunnen oplossen zodat u gelukkig kunt zijn en uw dromen kunt waarmaken. Vita wil u helpen om uw motivatie en zelfvertrouwen te vergroten. Met minimaal zes tot ongeveer twaalf sessies kan u de draad zelf weer oppakken. Het uitgangspunt is dat u zelf uw doelen kunt bereiken en weet hoe u dit het best aan dient te pakken. Vita helpt u vervolgens hiervan bewust te worden en samen met u de volgende stappen uit te werken.

 

De werkwijze van Vita:

De werkwijze verschilt per volwassene. De therapeut vindt het belangrijk dat u bewust wordt van u zelf en uw kwaliteiten. Dan kunt u immers de hele wereld aan. De therapeut voert altijd eerst een intakegesprek. Dit intakegesprek duurt maximaal 45 minuten en is gratis. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk geformuleerd. Indien nodig kan er een gesprek met een andere discipline plaatsvinden zoals een huisarts of werkgever. Na vijf sessies zal er een tussenevaluatie met u plaatsvinden, eventueel met een andere discipline erbij mocht dit wenselijk zijn, en gaan we kijken naar het mogelijke aantal vervolgsessies. De tijdsduur van uw traject hangt af van de complexiteit van uw hulpvraag, uw bereidheid om te veranderen en de ondersteuning vanuit de directe omgeving.